Product

HoloMoves maakt gebruik van een Augmented Reality (AR) bril. De AR-bril projecteert 3D beelden, ook wel hologrammen genoemd, om de patiënt heen térwijl de echte wereld zichtbaar blijft. In deze virtuele wereld wordt dus als het ware een extra laag aan de werkelijkheid toegevoegd. Dit wordt ook wel Mixed Reality genoemd.

De HoloMoves applicatie gebruikt deze hologrammen om patiënten te informeren én te activeren.In de HoloMoves beweegsuite is een informatiemodule aanwezig waarmee patiënten op een speelse manier worden voorgelicht over het belang van bewegen. Daarnaast zijn er in de beweegsuite verschillende beweeggames aanwezig om patiënten vervolgens op een leuke en motiverende manier te activeren. Zo is er een beweeggame ontwikkelt waarbij er ballonnen om de patiënt heen worden geprojecteerd. Door naar te ballonnen toe te bewegen, kunnen ze  stuk geprikt worden met de vinger.

De HoloMoves beweegsuite is op dit moment in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt aan het bouwen van nieuwe motiverende beweeggames die geschikt zijn voor patiënten in het ziekenhuis. Het streven is om te komen tot een suite waarmee patiënten in zowel lig, zit als stand driemaal per dag gedurende minimaal een week uitgedaagd worden tot bewegen.

Een groot voordeel van Augmented Reality is dat de werkelijke omgeving met zichtbaar blijft. Zo wordt het risico op vallen niet vergroot, en is er geen sprake van ervaringen van misselijkheid of duizeligheid. De grootste meerwaarde van HoloMoves ten opzichte van meer conventionele beweeginterventies is dat de therapie trouwheid wordt vergroot door de ‘fun factor’ van de games.(1-3) Zo heeft de beweeginterventie meer impact en ervaart de gebruiker plezier tijdens bewegen.Wil je meer weten? Of ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de beweegsuite? Neem dan contact met ons op.

 


  1. Janssen J, Verschuren O, Renger WJ et al. Gamification in Physical Therapy: More Than Using Games. Pediatr.Phys.Ther.2017;29:95-9.
  2. Shah N, Basteris A, Amirabdollahian F. Design Parameters in Multimodal Games for Rehabilitation. Games.Health J.2014;3:13-20.
  3. Von BT, Zientz C, Haux R. Gamification for mHealth -A Review of Playful Mobile Healthcare. Stud.Health Technol.Inform.2014;202:225-8.

Het unieke aan HoloMoves is de mogelijkheid om een saaie patiëntkamer te veranderen in een omgeving die bewegen, op een leuke manier, stimuleert.
Guido Limburg

Fysiotherapeut UMC Utrecht