Wetenschappelijke onderbouwing

Beweging is belangrijk voor iedereen

Beweging is belangrijk voor iedereen. Ook voor patiënten in het ziekenhuis. Maar op dit moment is bewegen tijdens opname in het ziekenhuis totaal niet aantrekkelijk.

De gangen zijn saai en er is weinig te beleven op de afdeling. Daarnaast zijn patiënten in het ziekenhuis vaak het vertrouwen in hun lichaam kwijt of weten zij niet altijd dat bewegen bijdraagt aan een sneller herstel. Hierdoor wordt op dit moment, overdag, 60% van de tijd in bed doorgebracht. Spiermassa verdwijnt als sneeuw voor de zon en patiënten hebben een grotere kans op complicaties. Inactiviteit tijdens ziekenhuisopname heeft tot gevolg dat patiënten fysieke functie inleveren, welke in sommige gevallen irreversibel is. Hierdoor raken zij afhankelijk van derden en neemt de kans op uitplaatsing naar een zorginstelling toe. Ook het verblijf in het ziekenhuis zelf duurt langer en zo ontstaat er een vicieuze cirkel.
Maar er is ook goed nieuws: verschillende studies laten namelijk zien dat meer bewegen tijdens opname in het ziekenhuis leidt tot betere uitkomsten. Door de implementatie van meer bewegen leveren patiënten minder fysieke functie in en vermindert het aantal complicaties. Ook zorgt meer bewegen voor een afname van de opnameduur van wel 5 tot 14%. Dat is fysieke winst voor de patiënt, en financiële winst voor het ziekenhuis.

 


 1. Mudge AM, McRae P, McHugh K et al. Poor mobility in hospitalized adults of all ages. J.Hosp.Med. 2016;11:289-91.1. Mudge AM, McRae P, McHugh K et al. Poor mobility in hospitalized adults of all ages. J.Hosp.Med. 2016;11:289-91.
 2. Pedersen MM, Bodilsen AC, Petersen J et al. Twenty-four-hour mobility during acute hospitalization in older medical patients. J.Gerontol.A Biol.Sci.Med.Sci. 2013;68:331-7.
 3. Ostir GV, Berges IM, Kuo YF et al. Mobility activity and its value as a prognostic indicator of survival in hospitalized older adults. J.Am.Geriatr.Soc. 2013;61:551-7.
 4. Brown CJ, Redden DT, Flood KL et al. The underrecognized epidemic of low mobility during hospitalization of older adults. J.Am.Geriatr.Soc. 2009;57:1660-5.
 5. Asher RA. The dangers of going to bed. Br.Med.J. 1947;2:967.
 6. McGavock JM, Hastings JL, Snell PG et al. A forty-year follow-up of the Dallas Bed Rest and Training study: the effect of age on the cardiovascular response to exercise in men. J.Gerontol.A Biol.Sci.Med.Sci. 2009;64:293-9.
 7. Creditor MC. Hazards of hospitalization of the elderly. Ann.Intern.Med. 1993;118:219-23.
 8. Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J et al. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults. JAMA 2007;297:1772-4.
 9. Agmon M, Zisberg A, Gil E et al. Association Between 900 Steps a Day and Functional Decline in Older Hospitalized Patients. JAMA Intern.Med. 2017;177:272-4.
 10. Covinsky KE, Pierluissi E, Johnston CB. Hospitalization-associated disability: “She was probably able to ambulate, but I’m not sure”. JAMA 2011;306:1782-93.
 11. Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. J.Am.Geriatr.Soc. 2003;51:451-8.
 12. Buurman BM, Hoogerduijn JG, van Gemert EA et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalized older patients with distinct risk profiles for functional decline: a prospective cohort study. PLoS.One. 2012;7:e29621.
 13. Brown CJ, Friedkin RJ, Inouye SK. Prevalence and outcomes of low mobility in hospitalized older patients. J.Am.Geriatr.Soc. 2004;52:1263-70.
 14. Hoyer EH, Needham DM, Atanelov L et al. Association of impaired functional status at hospital discharge and subsequent rehospitalization. J.Hosp.Med. 2014;9:277-82.
 15. Hoyer EH, Friedman M, Lavezza A et al. Promoting mobility and reducing length of stay in hospitalized general medicine patients: A quality-improvement project. J.Hosp.Med. 2016;11:341-7.
 16. van der Leeden M, Huijsmans R, Geleijn E et al. Early enforced mobilisation following surgery for gastrointestinal cancer: feasibility and outcomes. Physiotherapy. 2016;102:103-10.
 17. Potkamp JA, Koenders N. Impact of ‘Ban Bedcentricity’, a multi-factorial intervention to increase physical activity during hospital stay: a retrospective review of routinely collected data. In preparation 2018.

Je gaat in het ziekenhuis achteruit terwijl je er eigenlijk beter moet worden.

Patiënt E.

afdeling longziekten UMC Utrecht