Bruggen slaan voor intensievere revalidatie

Door: Karen Stolk, Productvalidatie

“Welke beweging wordt er bedoeld met elleboog flexie?” “Kan ik de ballonnen ook zelf op een plek in de ruimte hangen?” “Wat begrijpt een cliënt met een verstandelijke beperking?” “Hoe overtuig ik mijn collega’s van het belang van het gebruik van HoloMoves?”

Verschillende vragen die vanuit het development team en vanuit de zorg op mij afkomen. Als productvalidatiemedewerker ben ik de brug tussen het development team en de zorgmedewerkers. Yamir (gamedesigner) meenemen in de vragen vanuit de zorg, welke uitdaging zit er achter de vraag en hoe kunnen we de zorgverlener het best van dienst zijn met HoloMoves.

Hoe kunnen we het game design zo maken dat het aansluit op de motorische leerdoelen van de spelers. Van de andere kant stellen zorgverleners vragen over het gebruik van HoloMoves. Hoe kunnen ze de motorische leerdoelen zo goed mogelijk behalen gebruikmakend van het game design van HoloMoves en welke mogelijkheden zien zij voor de toekomst. 

Er zijn veel overlappende pijlers tussen game design en motorisch leren (zie infographic). Een voorbeeld is dat door het gewenste beweeggedrag te belonen, er dopamine vrijkomt. Dopamine stimuleert vervolgens neurale plasticiteit, waardoor het gewenste beweeggedrag vaker wordt vertoond. Ook faciliteert het belonen competitie, waardoor spelers vaker willen spelen. Multi sensorisch oefenen is een ander voorbeeld.

Door verschillende sensorische prikkels tegelijk te geven, wordt het spel meer als de ‘echte’ wereld ervaren. Daarnaast worden twee neuronen tegelijk geactiveerd door verschillende sensorische prikkels te geven, deze neuronen vormen een nieuw neuraal netwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt ervoor dat herstel sneller optreed en een hoger niveau bereikt kan worden. 

We weten dat intensieve revalidatie, meer oefenmomenten over de dag, leidt tot een beter herstel op de langere termijn. Door gamification en motorische leerdoelen te combineren wordt het oefenen leuk en wordt er vaker op de dag geoefend, zonder dat dit extra therapeuturen kost. Vanuit mijn achtergrond als bewegingswetenschapper overzie ik het grotere geheel en kan ik met verschillende professionals praten om dit toe te lichten.

Daarnaast zorgt mijn achtergrond als fysiotherapeut dat ik de therapeuten goed kan begrijpen tijdens het stoeien met de implementatie van een innovatief product. Bij HoloMoves zorg ik ervoor dat de applicaties zo goed mogelijk aansluiten bij de motorische leerdoelen door goed te luisteren en kritische vragen te stellen aan de developers en de zorgverleners, waardoor intensievere revalidatie mogelijk is.

Partners