Voorbeeldprojecten

Dwarslaesieproject

In co-creatie met De Hoogstraat Revalidatie hebben we een interactieve 3D omgeving ontwikkeld. In deze omgeving leren revalidanten middels een interactief 3D model wat een dwarslaesie is en worden zij vervolgens in 2 games op een speelse manier uitgedaagd te bewegen.

Hart-Longrevalidatie

Samen met het Elkerliek ziekenhuis hebben we twee games ontwikkeld voor de afdelingen Cardiologie en Longziekten waarin de intensiteit van bewegen geleidelijk per dag wordt opgebouwd. Op een uitdagende manier met hologrammen elke dag een stapje verder.

In beweging na een hartoperatie

Samen met het Haga ziekenhuis hebben we een beweeggame ontwikkeld voor mensen na een hartoperatie. Rustig en gecontroleerd bewegen na een hartoperatie is essentieel. Met de game Fitte Vogels help je mee de meeuwen vrij te laten richting de zee.

Partners