Voorbeeldprojecten

tafelbal

Project TafelBal, therapeutische revalidatie game

TafelBal, wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld met De Hoogstraat Revalidatie en Zorgspectrum (locatie Geinsche Hof, afdeling GRZ), speciaal  voor het trainen van de aangedane arm bij hersenletselpatiënten. Alle patiënten met uitdagingen op het gebied van arm-hand problematiek, worden door slim design op elk gewenst niveau uitgedaagd, passend bij de therapeutische behoefte en gebaseerd op het CARAS protocol.

Dwarslaesieproject

In co-creatie met De Hoogstraat Revalidatie hebben we een interactieve 3D omgeving ontwikkeld. In deze omgeving leren revalidanten middels een interactief 3D model wat een dwarslaesie is en worden zij vervolgens in 2 games op een speelse manier uitgedaagd te bewegen.

Hart-Longrevalidatie

Samen met het Elkerliek ziekenhuis hebben we twee games ontwikkeld voor de afdelingen Cardiologie en Longziekten waarin de intensiteit van bewegen geleidelijk per dag wordt opgebouwd. Op een uitdagende manier met hologrammen elke dag een stapje verder.

Partners