Wetenschap

Beweging is belangrijk voor iedereen. Ook voor patiënten in het ziekenhuis. Maar op dit moment is bewegen tijdens opname in het ziekenhuis totaal niet aantrekkelijk. De gangen zijn saai en er is weinig te beleven op de afdeling. Daarnaast zijn patiënten in het ziekenhuis vaak het vertrouwen in hun lichaam kwijt of weten zij niet altijd dat bewegen bijdraagt aan een sneller herstel. Hierdoor wordt op dit moment, overdag, 60% van de tijd in bed doorgebracht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de spierkracht waardoor patiënten fysieke functie inleveren welke in sommige gevallen irreversibel is. Ook neemt de kans op complicaties toe. Hierdoor raken zij afhankelijk van derden en neemt de kans op uitplaatsing naar een zorginstelling toe. Ook het verblijf in het ziekenhuis zelf duurt langer en zo ontstaat er een vicieuze cirkel.

”Je gaat in het ziekenhuis achteruit terwijl je er eigenlijk beter moet worden.”

Patiënt E

Afdeling longziekten, UMC Utrecht

Maar er is ook goed nieuws: verschillende studies laten namelijk zien dat meer bewegen tijdens opname in het ziekenhuis leidt tot betere uitkomsten. Door de implementatie van meer bewegen leveren patiënten minder fysieke functie in en vermindert het aantal complicaties. Ook zorgt meer bewegen voor een afname van de opnameduur van wel 5 tot 14%. Dat is fysieke winst voor de patiënt, en financiële winst voor het ziekenhuis.

Referenties
  • Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J et al. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults. JAMA 2007;297:1772-4.
  • Covinsky KE, Pierluissi E, Johnston CB. Hospitalization-associated disability: “She was probably able to ambulate, but I’m not sure”. JAMA 2011;306:1782-93.
  • Hoyer EH, Friedman M, Lavezza A et al. Promoting mobility and reducing length of stay in hospitalized general medicine patients: A quality-improvement project. J.Hosp.Med. 2016;11:341-7.
  • Van Delft L, Bor P, Valkenet K, Slooter A, Veenhof C. The Effectiveness of Hospital in Motion, a Multidimensional Implementation Project to Improve Patients’ Movement Behavior During Hospitalization. Phys Ther. 2020 Sep 11:pzaa160. doi: 10.1093/ptj/pzaa160. Epub ahead of print. PMID: 32915985.