Neurorevalidatie van de Hoogstraat experimenteert met TafelBal

In de zomervakantie heeft de afdeling neurorevalidatie van De Hoogstraat Revalidatie een pilot gedaan met de CVA-game TafelBal van HoloMoves. In zes weken gingen therapeuten, verpleegkundigen en patiënten enthousiast aan de slag met TafelBal in de HoloLens. Dit was een succes, met een paar leerpunten voor een implementatietraject.

TafelBal is de serious game waarmee arm-handfunctie in de neurorevalidatie getraind kan worden. Een echte tafel met daarop hologrammen die gescoord moeten worden in de virtuele hole. Het is een intelligente serious game die leert wat je al kan, en je steeds verder uitdaagt. TafelBal kan zelfstandig buiten therapie-uren, maar ook tijdens groepstherapieën gespeeld worden.

TafelBal in de neurorevalidatie arm-handgroepen

De Hoogstraat heeft mee-ontwikkeld aan TafelBal door mee te denken aan het begin en tijdens het ontwikkelproces te helpen met het testen van de prototypes. In juli was de neurorevalidatie game dan echt af en kon er gestart worden met de pilot. CVA-revalidanten van De Hoogstraat waren enthousiast over de serious game TafelBal en vonden het een goede toevoeging aan hun revalidatietraject.

‘Een leuke manier om mijn arm te kunnen oefenen. Ik heb het tijdens de HandArmGroep uitgeprobeerd en kon het in de avond met de verpleegkundige nog een keer spelen.’ (CVA-revalidant neurorevalidatie De Hoogstraat)

Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut neurorevalidatie De Hoogstraat, was erg enthousiast voor een pilot op haar afdeling. TafelBal werd ingezet in de CVA arm-hand-groepen en op de neurorevalidatie afdeling. De therapeuten waren enthousiast. De CVA-revalidant kon zelfstandig aan de slag in de groep met TafelBal, waardoor de therapeut meer tijd had voor begeleiding van andere revalidanten.

‘Leuke en goede manier om iemand aan het werk te zetten terwijl ik dan een andere revalidant individuele specifieke training geef. Met TafelBal is er veel variatie en zijn er nog meer mogelijkheden om te trainen binnen de HandArmGroep.’ (Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut neurorevalidatie De Hoogstraat)

Ondanks al het enthousiasme van revalidanten en therapeuten voor TafelBal bij De Hoogstraat, was er ook een kritische noot tijdens de evaluatie. Het implementeren van een innovatief product vereist veel aandacht. Een nieuw product, zoals TafelBal, implementeren in de dagelijkse gang van zaken in het revalidatiecentrum De Hoogstraat is lastig.

Het product heeft veel potentie in de neurorevalidatie. De verwachting is dat tijdens een project binnen De Hoogstraat, in plaats van een korte pilot, de implementatie goed zal verlopen. De gebruikers waren immers allen enthousiast. 

‘Het was nu voor veel verpleegkundigen, therapeuten en revalidanten nog te spannend en onbekend. We hebben hier zeker een uitgebreid en intensief implementatietraject voor nodig. Om te voorkomen dat de bril in de kast beland.’ (Eugenie Brinkhof)

Concluderend was de pilot bij de neurorevalidatie van De Hoogstraat een succes. TafelBal daagt uit tot meer bewegen van de aangedane arm!

Partners